Знаете ли, че жените работят средно с 13 часа повече от мъжете незаплатена работа всяка седмица? Жените извършват средно с 13 часа повече неплатена работа всяка седмица, отколкото мъжете, а грижите и сестринските задължения държат 7,7 милиона жени […]
Знаете ли, че равенството между половете при заетостта се е подобрило в Европа само с 2% през последните години? Въпреки че може да си мислим, че има голям напредък, тъй като в много страни предприятията трябва да декларират […]
Знаете ли, че жените на възраст над 65 години са уязвими, тъй като са изложени на риск от бедност? При по-ниска степен на заетост и натрупване на по-малко опит и заплата на пазара на труда, вашите пенсионни права […]
Знаете ли, че работата на непълно работно време намалява не само действителните ви доходи, но и бъдещите ви възможности в живота? Жените са по-склонни да бъдат наети на нестандартна, временна работа и непълно работно време. Тези видове работа […]