Categories:

Знаете ли, че жените работят средно с 13 часа повече от мъжете незаплатена работа всяка седмица?

Жените извършват средно с 13 часа повече неплатена работа всяка седмица, отколкото мъжете, а грижите и сестринските задължения държат 7,7 милиона жени извън пазара на труда. (EIGE 2020) Каква е ситуацията във вашето домакинство, разпределени ли са равномерно грижите и домакинските задължения?

В ЕС жените съобщават, че прекарват средно 39 часа на седмица, за да се грижат за децата си, в сравнение с 21 часа за мъжете. Много държави-членки са разширили родителския отпуск за бащите, но процентът на хората, които ползват този отпуск, остава изключително нисък. Вижте фигура 3 от 2016 г. относно ситуацията в ежедневните грижи и образованието на децата за родители във възрастовата група 25-49 години (Евростат 2021).

ЕТО ЗАЩО … Разпределянето по равно на семейните задължения с партньора е напълно справедливо за двама ви и семейството като цяло.

Статистика по държави:

Неактивно население поради отговорности за грижи (грижи за възрастни с увреждания или деца или по други семейни причини) по пол в рамките на възрастовата група 20-64 годишни през 2020 г.

  • ЕС (27), жени 27,3%, мъже 3,9% общо 18,7%
  • Исландия, жени 7,2%, мъже (няма налични данни), но общо 5,8%.
  • България, жени 39,9%, мъже 16,2% и общо 30,6%.
  • Гърция, жени 26,6%, мъже 2,3% и общо 18,5%.
  • Полша, жени 40,1%, мъже 12,5% и общо 30,9%.
  • Испания, жени 37,1%, мъже 4,8% и общо 24,8%.
  • Кипър, жени 57,6%, мъже 13,5% и общо 43,8%.

Източници:

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2020). Beijing +25 policy brief: Area F – Women and the economy: care responsibilities and insecure jobs limit women’s empowerment. Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-policy-brief-area-f-women-and-economy

Eurostat (2021). Inactive population due to caring responsibilities by sex. Последно изтеглено: 02.07.2021. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_40/default/table?lang=en

Tags:

Comments are closed