Categories:

Знаете ли, че работата на непълно работно време намалява не само действителните ви доходи, но и бъдещите ви възможности в живота?

Жените са по-склонни да бъдат наети на нестандартна, временна работа и непълно работно време. Тези видове работа ви осигуряват по-голяма гъвкавост за съчетаване на семейни и служебни задължения, но освен че получавате по-ниско заплащане, това намалява и доходите ви, възнагражденията ви в пенсионната система и достъпа ви до възможности за обучение, социална закрила и други услуги.

Проблемът става още по-сериозен, когато работата на непълно работно време се комбинира с ниски доходи. Докато жените на по-високи длъжности могат да управляват живота си с договор с по-малко часове и да имат опции за връщане на работа на пълен работен ден, по-малко квалифицираните работници имат по-малко шансове за намиране и запазване на работа, връщане към работа на пълен работен ден в по-късен етап и перспективи за по-нататъшно развитие на техните квалификации, в много случаи дори в зависимост от семейните доходи на партньора им.

Бързо променящите се изисквания при отсъствия на работното място или ограничен достъп до обучение може да ви изключат от професионална кариера, която мъжете могат да продължат по-лесно.

В някои страни от ЕС доходите дори се различават значително между отделни сектори, които се считат предимно за жени и други за мъже. Като се има предвид, че промените на пазара на труда са до голяма степен обусловени от технологиите, дигиталната разлика между половете може да създаде допълнителни причини за безпокойство в бъдеще, тъй като жените не са достатъчно ангажирани в STEM (наука, технологии, инженерство и математика). 

ПОРАДИ ТОВА … Отразяването на тези факти във вашите решения може да намали риска от бедност и зависимост.

Фигура: Евростат Животът на мъжете и жените в Европа, статистически портрет. 2020 г.

Статистика за страната/сравнение:

  • Работници на непълно работно време, възраст: от 15 до 64 години.
  • Работници на непълно работно време в ЕС (27): 8,4% мъже и 29,8% жени, общо 18,2%.
  • Исландия работници на непълно работно време : 12,2% мъже и 34,9% жени, общо 22,8%.
  • България работници на непълно работно време: 1,6% мъже и 2,1% жени, общо 1,8%.
  • Гърция работници на непълно работно време: 5,5% мъже и 12,7% жени, общо 8,6%.
  • Полша работници на непълно работно време: 3,5% мъже и 8,9% жени, общо 5,9%.
  • Испания работници на непълно работно време: 6,5% мъже и 22,6% жени, общо 13,9%.
  • Кипър работници на непълно работно време: 6,8% мъже и 13,6% жени, общо 10%.

 

Източници:

European Commission (2018): Employment and social analysis – Employment and Social Developments in Europe 2018: Online Executive Summary. Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&intPageId=5099&langId=en

Econstor (2016): Hanging in, but only just: Part-time employment and in-work poverty throughout the crisis. Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/195001/1/890254958.pdf

Eurostat. (2021). Part-time employment as percentage of the total employment, by sex, age and citizenship (%). Последно изтеглено: 02.07.2021. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_eppgan$DV_579/default/table?lang=en

Tags:

Comments are closed