Categories:

Положението на жените с увреждания на пазара на труда е изключително сложно. Трудностите при съчетаването на професионалните задължения с домакинските, стереотипите за уврежданията, бариерите, присъщи на заобикалящата среда, и все още действащите стереотипи, свързани с трудовата заетост на хората с увреждания, са проблемите, с които тази група се бори ежедневно (Woźniak, 2008 г., стр. 96). Комбинацията от увреждане и това да си жена често допринася за професионално и социално изключване. Ето защо жените с увреждания се нуждаят от специална подкрепа в работната среда от хора, които ще им предложат не само знания и умения, но и модел на отношения, който ще улесни премахването на бариерите и ще даде възможност за стабилно кариерно развитие. Ефектът от подобно действие трябва да бъде социалното включване (приобщаване) на жените с увреждания в работната среда чрез обучение на работното място и наставничество.

Автор: доктор Рената Помаранска, Университет KUL

Tags:

Comments are closed