Categories:

Статистическите данни от всички страни в Европа показват (макар и в различна степен в зависимост от националните структури) наличие на риск от социално изключване и бедност при жените, особено в по-напреднала възраст, ако те нямат собствен адекватен доход през целия си живот. Националните социални програми осигуряват различни схеми за финансиране и защита на отпуските по майчинство, които могат да насърчат жените да останат у дома и впоследствие да се завърнат на работа. Продължителността на отсъствието от пазара на труда е свързано с параметрите на тези схеми за финансиране и с други специфични компоненти като: нивото на образование и възможните доходи, които една жена може да придобие; структурни предпоставки като наличието на грижи за децата и възрастните членове на семейството, възможностите за работа или отдалечеността на работното място.

 

Проектът RE-START има за цел да се справи с този проблем и да подкрепи жените в тази ситуация. Партньори от Испания, Исландия, Полша, България, Гърция и Кипър работят заедно за създаването на онлайн програма и информация за подкрепа.

 

Научи повече:

Пол и бедност в Европа – позицията на EAPN

Индекс за равенството между половете – Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Tags:

Comments are closed