Categories:

Статистическите данни в страните от цяла Европа показват (макар и в различна степен в зависимост от националните структури) риска от социално изключване и бедност, особено в по-напреднала възраст, за жените, които не разполагат със собствен адекватен доход през целия си живот. Националните социални програми предвиждат различни схеми за финансиране и защита на отпуските по майчинство, което може да насърчи жените да останат вкъщи или да се върнат на работа. Продължителността на отсъствието от пазара на труда винаги може да се разглежда във връзка с това финансиране и със специфични компоненти като: нивото на образование и възможните доходи, които жената може да постигне; структурните предпоставки като наличието на грижи за деца и възрастни членове на семейството или наличието или разстоянието до работното място.

Първи бюлетин на проекта

Tags:

Comments are closed