Categories:

Всяка жена, която се завръща на работа, се сблъсква със задачата да съчетае професионалния и личния живот. Полското законодателство защитава по специален начин не само бременните жени, но и служителите, които имат деца. На какво могат да разчитат майките, които се връщат на работа след отпуск по майчинство?

  1. Бременната служителка е под специална закрила. Тя не може да полага извънреден труд и да работи през нощта. Служителка, която се грижи за дете на възраст под 4 години, не може да работи извънредно или през нощта. Ограниченията за работодателя се отнасят и до това, че той не може да командирова служителката извън постоянното й работно място.
  2. Работодателят трябва да осигури на жената длъжност, равностойна на тази, която е заемала преди излизането си в отпуск по майчинство. Ако това не е възможно, тя трябва да може да изпълнява работа, която съответства на професионалната ѝ квалификация.
  3. Жената, която се завръща на работното място, може да подаде молба за намаляване на работното време. Това обаче се отнася само за период от 12 месеца.
  4. Работодателят трябва да осигури две 30-минутни почивки за кърмене.

Всички тези улеснения трябва да помогнат на работещата майка да съчетае професионалния с личния живот и най-вече с отглеждането на детето.

Източник: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/580/wracasz-do-pracy-po-urlopie-macierzynskim-masz-swoje-prawa

Tags:

Comments are closed