Categories:

Жените в ЕС печелят средно с почти 15% по-малко на час от мъжете. Съществуват големи разлики между страните членки: най-голямата разлика в заплащането на жените и мъжете е в Естония (23%), докато страната от ЕС с най-малка разлика в заплащането на жените и мъжете е Румъния (3%). Испания е в средата на класацията с 13,9 %.

По-малката разлика в заплащането на мъжете и жените не означава непременно по-голямо равенство между половете. Тя често се появява в страни с по-ниска заетост на жените. Голямата разлика в заплащането може да означава, че жените са по-концентрирани в сектори с ниско заплащане или че значителна част от тях работят на непълно работно време.

Въпреки че в ЕС висше образование завършват повече жени, отколкото мъже, те са недостатъчно представени на пазара на труда. Почти 30 % от жените в ЕС работят на непълно работно време и е много по-вероятно да спрат работа, за да се грижат за деца и членове на семейството.

Разликата в заплащането на жените и мъжете се променя с възрастта: тя обикновено е по-малка, когато хората започват работа, и се увеличава по-късно, въпреки че тези модели са различни в различните държави. Разликата в заплащането на жените и мъжете се различава и в различните сектори, като през 2017 г. в повечето държави от ЕС тя е по-голяма в частния сектор, отколкото в публичния.

Важна причина за разликата в заплащането на жените и мъжете е свръх-участието на жените в относително нископлатените сектори и недостатъчното им участие в по-високоплатените сектори. Например средно в ЕС през 2018 г. е имало повече мъже учени и инженери, отколкото жени учени и инженери: 59 % спрямо 41 %. Жените заемат едва 33 % от ръководните длъжности в ЕС.

Разликата в заплащането между половете означава, че жените са изложени на по-голям риск от бедност в напреднала възраст. През 2018 г. жените в ЕС на възраст над 65 години са получавали пенсии, които са били средно с 30 % по-ниски от пенсиите на мъжете. Ситуацията в отделните държави членки и тук е различна: от разлика в пенсиите от 43% в Люксембург до 1% в Естония.

Източник:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic

Tags:

Comments are closed