Το ξέρατε ότι οι γυναίκες εκτελούν κατά μέσο όρο 13 ώρες περισσότερη απλήρωτη εργασία κάθε εβδομάδα από τους άνδρες? Στην ΕΕ, οι γυναίκες αναφέρουν ότι περνούν κατά μέσο όρο 39 ώρες την εβδομάδα φροντίζοντας τα παιδιά τους, σε […]
Ξέρατε ότι Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση έχει βελτιωθεί μόνο κατά 2% σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια? Αν και μπορεί να πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος, καθώς σε πολλές χώρες οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν […]
Ξέρατε ότι Οι γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών είναι ευάλωτες σε κίνδυνο φτώχειας? Έχοντας χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης και συσσωρεύοντας λιγότερη εμπειρία και μισθό στην αγορά εργασίας, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά σας θα περιορίζονται στην ηλικία των 65 ετών. […]
Ξέρατε ότι Η μερική απασχόληση μειώνει όχι μόνο το πραγματικό σας εισόδημα αλλά και τις μελλοντικές σας ευκαιρίες στη ζωή? ”Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να απασχοληθούν σε μη τυπική, προσωρινή και μερική απασχόληση. Αυτοί οι τύποι εργασίας […]