Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί αρκετά επιλεκτικά, δίνοντας δυστυχώς πολύ μεγαλύτερη σημασία στα αρνητικά παρά στα θετικά σχόλια που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό όμως επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθησή μας. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να […]
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρείται μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων (μέσος όρος ΕΕ: 15% και 30% αντίστοιχα). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 6 χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία), […]
Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο σχεδόν 15% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ: το υψηλότερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων καταγράφεται στην Εσθονία (23%), ενώ […]
Επί του παρόντος, η άδεια μητρότητας στην Ισπανία είναι 16 εβδομάδες (τέσσερις μήνες) και η άδεια πατρότητας είναι 15 ημέρες (2 εβδομάδες). «Η προστασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού δικαιολογείται για λόγους υγείας, αλλά η […]
Σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών, μια πρωτοβουλία που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει την ισπανική κοινωνία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Στην τελευταία […]
Οι στατιστικές σε χώρες σε όλη την Ευρώπη καταδεικνύουν (έστω και σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τις εθνικές δομές) τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας ειδικά για τις γυναίκες  σε μεγαλύτερη ηλικία εάν δεν έχουν δικό τους επαρκές […]
Στατιστικές σε χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη καταδεικνύουν (αν σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τις εθνικές δομές) τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, ιδίως σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, σε περίπτωση που δεν έχουν το δικό τους επαρκές εισόδημα […]